Doelpubliek
Een jeugdhuis is er voor jongeren, door jongeren. Jeugdhuis ’t Ende vzw, hierna ook ’t Ende genoemd, richt zich in zijn werking en activiteiten voornamelijk op Waarschootse jongeren tussen 14 en 25 jaar. In het jeugdhuis zelf is uiteraard iedereen welkom, ongeacht leeftijd. Voorts gaat er bijzondere aandacht uit naar het bereiken van de niet-georganiseerde jeugd te Waarschoot en het samenbrengen van de plaatselijke georganiseerde jeugd (Chiro, KLJ, Scouts, Speelpleinwerking etc.).

Doelstellingen en principes
In zijn jeugdhuiswerking wil ’t Ende vier basisdoelstellingen voorop stellen.

Het jeugdhuis is een plek van ontmoeting, waar jongeren in een open sfeer samen kunnen komen, een plaats om nieuwe banden te smeden, over de grenzen van de Waarschootse jeugdbewegingen heen.

Verder wil ’t Ende tot ruimte strekken waar de jeugd kan bijleren. Enerzijds op praktisch vlak, door middel van workshops en dergelijke, anderzijds op persoonlijk vlak, door samen te werken met anderen, door te organiseren, door nieuwe mensen te ontmoeten.

Ook stelt het jeugdhuis veel belang in participatie vanuit de leden. ’t Ende wil jongeren activeren en betrekken bij het organiseren van activiteiten, waarbij ze de kans krijgen verantwoordelijkheden op te nemen. Zo wordt engagement een zeer belangrijke troef, die jongeren via de jeugdhuiswerking kunnen ontplooien.

Een laatste pijler in onze visie is plezier. Een jeugdhuis moet bovenal een plaats zijn waar jongeren jong kunnen zijn. Een plaats waar jongeren simpelweg zichzelf kunnen zijn. Een plaats waar jongeren zich kunnen uitleven en vermaak voorop kan staan.

Doorheen al deze streefdoelen plaatst jeugdhuis ’t Ende enkele begrippen centraal. Gelijkheid, verdraagzaamheid en openheid zijn de basisprincipes waarrond ’t Ende zijn werking wil bouwen.

Werking
’t Ende is een vzw en wordt geleid door een raad van bestuur, die gecontroleerd wordt door de algemene vergadering. In deze bestuursorganen stelt het jeugdhuis open bestuur en communicatie, alsmede transparantie in het beleid prioritair. Zo probeert ’t Ende zijn basiswaarden ook op het bestuurlijke niveau van het jeugdhuis na te streven. Dit vertaalt zich onder andere in een duidelijk uitgelijnd huisreglement.

Voor de werking van jeugdhuis ’t Ende wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Zo kan de prijs van activiteiten gedrukt worden. Verder hanteert ‘t Ende ook in het cafégedeelte van het jeugdhuis democratische prijzen, met een nadruk op niet-alcoholische dranken.

Het frequent organiseren van activiteiten en workshops ligt aan de basis van het realiseren van onze doelstellingen. Hierbij wil ’t Ende niet enkel vanuit het jeugdhuis zelf organiseren, maar ook de deuren openen voor de samenwerking met andere Waarschootse verenigingen, waarvoor het jeugdhuis een meerwaarde kan betekenen.

Zo wil ’t Ende een belangrijke, maar vooral ondersteunende en positieve rol spelen voor jongeren te Waarschoot, en bij uitbreiding hun plaats in de maatschappij.

't Ende, dat es...

De jeugd van tegenwoordig, een bende ongeregeld, de onbezoedelde proleten, carnivoren, en epicuristen van het westelijk halfrond. En er was ook nog die vegetariër.

De plek om te zijn, te doen en te laten. Eventueel een beetje te deradicaliseren, als het even kan, op 't gemakje. En een heerlijke cola te drinken. Ijskoud.

Een volledig vrijwillige bezigheid gestoeld op jeugdige goedheid en enthousiasme. Activiteiten alom, vrienden en helden alom, gebruikers van het woord alom legio.
Da es eigenlijk 't Ende!

Kom eens langs!

Zeg het tegen 't Ende!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.